ZVEŘEJNĚNÍ: Tento příspěvek může obsahovat přidružené odkazy, což znamená, že když na odkazy kliknete a provedete nákup, obdržíme provizi.


Harvard University Scholarships Opportunities 2022 | AKTUALIZOVÁNO

Studium na Harvardu nemusí být koneckonců drahé. Ve skutečnosti můžete získat nejlepší vzdělání z akademického útočiště vše zdarma. Překvapen, že?

Tady je podstata! Harvardská univerzita každoročně uděluje různá stipendia zasloužilým studentům. Níže si pečlivě přečtěte podrobnosti.

Harvard University, centrum americké banky Learning per Excellence. Harvard dnes hostí velké muže, kteří budují instituce, které postavily Ameriku na světovou platformu jako větší ekonomiku světa. Byla založena v roce 1636.

Konkrétně je Harvard nejstarší institucí vysokoškolského vzdělávání v EU United States který vítá studenty z celého světa.

Harvard je oblíbenou studijní destinací pro studenty, protože dostávají příležitost účastnit se vynikajících aktivit.

Harvard University je věnován excelenci ve výuce, učení a výzkumu a rozvíjení vůdců v mnoha disciplínách, kteří dělají rozdíl globálně.

O Harvardově univerzitě 

První stipendijní fond Harvardu byl vytvořen v roce 1643 darem od Ann Radcliffe, lady Mowlson.

Harvardská univerzita přijímá nováčky na základě jejich akademických úspěchů a jiných talentů, nikoli podle jejich schopnosti platit školné. Finanční potřeby jsou uspokojovány kombinací stipendií nebo půjček.

Balíček finanční pomoci může pokrýt až 100% školného a výdajů, v závislosti na stupni potřeby.

Všechny finanční podpory jsou poskytovány na základě finanční potřeby a asi 70% vysokoškoláků Harvardu dostává finanční pomoc. Politiky finanční pomoci pro zahraniční občany jsou přesně stejné jako politiky pro americké občany.

Existují různé kurzy, které si studenti mohou vybrat na Harvardské univerzitě. Studenti Harvardu vynikají svou akademickou dokonalostí.

Kandidáti přicházejí z celého světa a představují demografickou, ekonomickou a kulturní rozmanitost.

S pokračujícím závazkem usilovat o kvalitu nabízí Harvardská univerzita nesrovnatelné studentské zkušenosti v širokém spektru akademických prostředí.

Harvard připouští vynikající studenty všech národností a původu. Tato stránka obsahuje užitečné informace pro studenty, kteří se chtějí dozvědět více o tom, jak žádat o přijetí na Harvard a o různá stipendia.

Harvard College nabízí bakalářské (bakalářské, první) tituly, postgraduální tituly, doktorské programy a letní programy. 

Všechny tyto úrovně vzdělávání jsou nabízeny národním i mezinárodním studentům.

Způsoby, jak se dostat na Harvardskou univerzitu

Zde vám ukážeme, jak se dostat na Harvardskou univerzitu. Jaké jsou požadavky na přijetí na Harvardskou univerzitu.

Studenti se často cítí zmatení ohledně požadavků Vysokoškolák, velkoměstouate, a Doktorský přijetí.

Ukážeme vám požadavky na přijetí a také se naučíme, jak se dostat na Harvardovu univerzitu.

Proces přijímání vysokoškoláků

Přijímací řízení vysokoškoláka na Harvardské univerzitě přichází se spoustou procesů, které mají tendenci přinést zmatek téměř každému studentovi.

Správně a přátelským způsobem jsme zúžili přijímací řízení, abyste mohli řádně porozumět přijímacímu řízení.

Absolvent přijímací proces

Harvardská univerzita má několik postgraduálních škol. Každá postgraduální škola má jiné přijímací řízení. Každá škola má jiné přijímací řízení.

Níže jsou uvedeny školy s příslušným přijímacím řízením:

Harvard University Kurzy a jejich požadavky

Havardská univerzita má různé programy, které nabízejí. Je tedy důležité vědět o programech před podáním žádosti o přijetí nebo před podáním žádosti o stipendium.

Vysokoškolské kurzy

Kurzy pro vysokoškolský program Harvard University zahrnují africká a afroamerická studia. A také Antropologie, Aplikovaná matematika, Aplikovaná matematika (včetně sekundárního oboru).

Stejně jako astrofyzika, bioinženýrství, biomedicínské inženýrství, chemická a fyzikální biologie, chemie, a mnohem více.

Vstupní požadavky na vysokoškoláky

SAT nebo ACT se zápisem, stejně jako dva SAT SAT testy. Ke splnění tohoto požadavku by studenti neměli předložit dva předmětové testy z matematiky.

Uchazeči, jejichž prvním jazykem není angličtina, by obvykle neměli používat předmětový test ve svém prvním jazyce, aby splnili dva požadavky předmětového testu.

Aby mohla být vaše přihláška považována za úplnou, měla by být oficiální testovací skóre předložena testovací agenturou vaším jménem přímo na Harvard.

Pokud neobdrží vaše oficiální skóre od testovací agentury, nebudou moci učinit rozhodnutí o přijetí.

Zatímco Harvard ctí program College Board's Score Choice a umožňuje vám poslat ke zvážení testy provedené až v lednu.

Studentům se doporučuje, aby uchazeči o pravidelné rozhodování do konce listopadu absolvovali a odevzdali alespoň jednu složku požadovaných testů (SAT nebo ACT with Writing nebo dva testy předmětu Board Board).

To jim umožní zahájit proces hodnocení žadatelů do 15. prosince.

Pro kandidáty na brzké akce, univerzita doufá, že dostane všechny výsledky testů do konce října, ale studenti jsou ještě způsobilí k použití používat série listopadu. Tyto výsledky dorazí včas, aby bylo možné zvážit, aniž by bylo nutné a nákladem „rush reporting“.

Postgraduální kurzy

Kurzy pro Harvard Vysokoškolské magisterské studium zahrnují pokročilé postgraduální vzdělávání, africká a afroamerická studia. Stejně jako antropologie, aplikovaná matematika, aplikovaná matematika, aplikovaná fyzika. Astronomie, Biologie, Imunologie.

A také Architektura, Krajinářská architektura a městské plánování, a mnoho dalšího.

Vstupní požadavky na absolventy

Studenti, kteří chtějí získat titul na univerzitě Absolvent Škola musí být držitelem ekvivalentu bakalářského titulu v USA (BA nebo BS) od uznávané instituce.

Žadatelé z institucí mimo USA musí mít ekvivalent amerického bakalářského titulu (BA nebo BS) z uznávaných institucí (buď tříletý nebo čtyřletý bakalářský titul).

Doktorské studium

Kurzy pro doktorský program Harvardské univerzity zahrnují Doctor of Design, Doctor of Education, Ph.D. v politické ekonomii a vládě. Stejně jako Doctor of Education Leadership, Ph.D. v sociální politice, doktor právních věd, doktor filozofie.

A také doktor teologie, doktorské programy, Ph.D. v oboru zdravotní politika, Ph.D. ve veřejné politice.

Vstupní požadavky na doktorské programy

Žadatelé musí mít bakalářský titul než vás vezmou za přijetí. Uchazeči o vysokoškolské vzdělání v jeho seniorském roce se mohou přihlásit.

Požadované aplikační materiály:
 • Vyplněný online formulář žádosti
 • Pokračovat
 • Prohlášení o účelu
 • Přepisy pro všechny vysokoškolské tituly a kurzy
 • Samostatné přepisy jsou přijímány pro programy DBA
 • Pro programy PhD jsou vyžadovány oficiální přepisy.
 • Žadatelé musí také nahrát kopie svých přepisů do online aplikačního systému.
 • Aktuální skóre GMAT nebo GRE
 • TOEFL skóre
 • Tři doporučující dopisy (alespoň jeden z akademického zdroje). Dopisy musí být zaslány on-line prostřednictvím online aplikačního systému. Dopisy s tištěným doporučením nebudou přijaty.
 • $ 105 poplatek za žádost prostřednictvím kreditní karty

Stipendia Harvardské univerzity a společenství

International a národní studenti na Harvardu jsou způsobilí pro mnoho forem finanční pomoci, jako jsou stipendia a společenství.

Studenti jsou vyzváni k prozkoumání různých možností finanční pomoci, které mají k dispozici na každé z univerzitních škol.

Stipendia pouze pro studenty Harvardské univerzity

Stipendium Michel David-Weill

Stipendium Michela Davida-Weilla je jedním z nejlépe vyplácených stipendií Harvardské univerzity.

Kandidáti na toto stipendium, často vybírají z již zapsaných studentů bakalářského studia.

Občané USA mají při výběru většinou přednost, protože získání stipendia ve Spojených státech amerických je velmi konkurenceschopné. A když je stipendium na Harvardské univerzitě, konkurence se stává tvrdší.

Vzhledem k velmi vysoké částce tohoto konkrétního stipendia, stipendium Michel David-Weill Scholarship z Harvardské univerzity vždy přitahuje zájemce o studium.

Toto stipendium je poskytováno Harvard univerzitou a částka zaplacená za toto stipendium je $ 80,000. 

Aby student získal nárok na stipendium Michela Davida-Weilla na Harvardově univerzitě, musí být:

 • Americký občan,
 • Vysokoškolský student na Harvardské univerzitě
 • Odhodlán navštěvovat magisterské studium věd v Paříži

Chcete-li požádat o toto stipendium, navštivte oficiální webovou stránku tohoto stipendia. Klikněte na tlačítko níže!

Harvardská populační a rozvojová studia - přátelství

Harvardská univerzita vám s potěšením oznamuje Harvardské centrum pro populační a rozvojová studia Sloan Fellowship.

Společenstvo je však otevřeno jak americkým, tak mezinárodním vědcům. Stipendijní příležitost je pro výzkum a školení vedoucích pracovníků ve dvouletém negraduálním programu pro postdoktorské výzkumníky v oblasti stárnutí populace a pracovní síly.

Každý pracovník má přístup k celé řadě zdrojů, které nabízí Harvardská univerzita a Škola veřejného zdraví na Harvardu TH Chan.

A mají k dispozici sdílené kancelářské prostory v Harvardském centru pro populační a rozvojová studia na Harvard Square v Cambridge včetně privilegií knihovny, přístupu ke zdravotnímu pojištění, rozpočtu na výzkum a cestování a odměny 60,000 XNUMX $/USD.

Tento stipendium poskytuje Harvard University Center a stipendium má několik výhod. Oni jsou:

 • Plat $ 60,000,
 • Zdravotní pojištění,
 • Cestovní příspěvek,
 • Oprávnění knihovny a
 • Výzkumné fondy.

Toto stipendium je především výzkumným stipendiem. Proto pouze Ph.D. uchazeči se mohou ucházet o toto stipendium. O toto stipendium se mohou ucházet jak národní, tak zahraniční studenti.

Harvard univerzitní environmentální přátelství

HUEF je úžasná příležitost pro studenty, kteří studují předměty související s životním prostředím. Toto stipendium pořádá Harvardská univerzita a stipendijní program zahrnuje balíček výhod:

 • $ 66,000 plat (za rok),
 • Zdravotní pojištění,
 • $ 2500 příspěvek na cestu a
 • Ostatní náklady spojené s povoláním.

Chcete-li požádat o toto stipendium, navštivte oficiální webovou stránku tohoto stipendia. Klikněte na tlačítko níže!

Harvard univerzitní vědní stipendium

Harvardská univerzita vám nabízí stipendium Harvard University Blavatnik v oblasti podnikání v oblasti přírodních věd.

Společenstvo je otevřeno absolventům HBS MBA. Uchazeči musí absolvovat studium za posledních 7 let.

Mají dostávat částku ve výši $ 95,000 stipendia na dvanáct měsíců, přibližně a budou mít přístup k pracovnímu kapitálu pro činnosti, včetně due diligence, průzkumu trhu, licenčních možností a dalších relevantních záležitostí.

Pro získání nároku na stipendium musí žadatel splnit následující kritéria způsobilosti:

 • Žadatel musí být absolventem HBS MBA,
 • Musí absolvovat během posledních let 7.

Chcete-li požádat o stipendium Harvard University Life Science Scholarship, klikněte na oficiální stránku stipendia Harvard University Life Science Scholarship níže.

Brzy Young Kim Postdoctoral přátelství

Brzy Young Kim Postdoctoral Fellowships je stipendijní program na Harvardské univerzitě pro Ph.D. program. Tento stipendijní program organizuje 'Korejský institut na Harvardské univerzitě.

Tento stipendijní program pomáhá Ph.D. kandidáty, aby řádně provedli svůj výzkum. Zlepšit výsledky výzkumu Ph.D. je třeba se zaměřit na výzkum a přestat si dělat starosti s jinými záležitostmi, jako jsou finanční záležitosti.

Oddělení finanční pomoci Harvardské univerzity není přímo spojeno s tímto stipendijním programem.

Částka zaplacená Korejským institutem na Harvardské univerzitě za stipendia Soon Young Kim Postdoctoral Fellowships je $ 50,000

Kandidatura na tento stipendijní program musí splňovat následující kritéria způsobilosti:

Chcete-li se přihlásit do tohoto společenství, klikněte na tlačítko níže!

Harvard univerzitní vysokoškolské stipendium

Harvardská univerzita vám s potěšením oznamuje stipendia Harvardské univerzity pro vysokoškolské studenty. 

Způsobilými studenty musí být vysokoškoláci. Zahraniční studenti dostávají přesně stejnou finanční pomoc jako Američané.

Ve skutečnosti přibližně 70 procent našich studentů dostává nějakou formu pomoci a asi 60 procent dostává stipendia podle potřeby a průměrně platí 12,000 XNUMX dolarů ročně.

Toto stipendium je poskytováno Harvard univerzitou a množství Harvard univerzitní vysokoškolské stipendium je $ 12,000 za rok (průměr).

Maximální doba je 4 roky, což znamená, že za 4 roky může student získat maximální částku  $ 48,000.

Pro podání žádosti o stipendium na Harvardské univerzitě musí žadatel splnit následující kritéria:

 • Žadatel musí být vysokoškolák,
 • Musí se přihlásit na Harvardskou univerzitu a
 • Musí ukázat potřebu finanční podpory.

Chcete-li požádat o toto stipendium, navštivte oficiální webovou stránku tohoto stipendia. Klikněte na tlačítko níže!

Harvard Business School Forward Fellowship

Harvard Business School Forward Fellowship je známý jako HBS Forward Fellowship program. Je to jeden z mnoha stipendijních programů Harvardské univerzity.

Většina ostatních stipendií je dočasná a čas od času se mění. Ale program Harvard Business School Forward Fellowship je studentům udělován každý rok.

Toto stipendium poskytuje Harvardská univerzita, kterou organizuje a udržuje Harvard Business School.

Výše stipendia Harvard Business School Forward Fellowship se liší podle různých kritérií a výše se liší od $ 10,000 na $ 20,000.

Studenti, kteří jsou z rodin s nízkými příjmy, mají nárok na toto stipendium. Stručně řečeno, kritéria způsobilosti jsou:

 • Musí se zúčastnit programu MBA na Harvard Business School,
 • Musí být z rodiny s nízkými příjmy a
 • Měl by potřebovat finanční pomoc

Chcete-li požádat o stipendium, klikněte na tlačítko níže!

Stipendia pro zahraniční studenty

Harvardská univerzita je skvělým místem pro spojení kvalitního vzdělávání s vynikající kvalitou života.

Odměny a příležitosti ke studiu na této univerzitě jsou nekonečné. Takže, přátelé, je to skvělá příležitost získat mezinárodně uznávanou kvalifikaci, která vám otevře dveře do úspěšné budoucnosti.

Následuje seznam stipendijních příležitostí pro zahraniční studenty.

Frank Boas stipendium

Stipendium Boas je každoročně udělováno občanům Belgie nebo Lucemburska, kteří již byli přijati na postgraduální studium na Harvardské univerzitě.

Absolventské konsorcium pro energetiku a životní prostředí

Toto společenství je otevřeno všem doktorům Harvardu, kteří pracují na energetických otázkách. Aplikace jsou každoročně vydávány v květnu 15th.

Fulbrightův program / Institut mezinárodního vzdělávání (IIE) \ t

Obsahuje adresy pro Vzdělávací / Informační centra a Fulbrightovy komise po celém světě, které spravují stipendijní programy pro národní občany. Chcete-li zjistit nejnovější informace, obraťte se přímo na centrum vaší země.

Ocenění Harvard Graduate Student Award

Ocenění Harvard Graduate Student Award podpoří pokročilé postgraduální studenty z Harvardské univerzity, kteří pracují na disertační práci nebo výzkumné práci, která řeší některé z nejnaléhavějších zdravotních problémů v Dubaji, Spojených arabských emirátech a regionu Centra. Bude zvažován disertační nebo diplomový výzkum ze všech oborů.

Stipendium Aga Khan

Nadace Aga Khan poskytuje každoročně omezený počet stipendií pro postgraduální studium studentů, kteří jsou vynikající z rozvojových zemí, kteří nemají prostředky na financování svého studia.

Stipendia se udělují na základě grantu 50%: úvěr 50% prostřednictvím konkurenčního procesu podávání žádostí jednou ročně v červnu nebo červenci.

Nadace dává přednost podání žádosti o magisterské kurzy. Jsou však také ochotni zvážit žádosti o Ph.D. programy. Zejména tehdy, jsou-li pro kariérní cíl studenta nezbytné doktorské tituly.

Harvardské kluby Německa

Každému studentovi jsou poskytnuty dvě půjčky ve výši 10,000 EUR, které mohou prokázat přijetí na jakékoli Harvardské škole nebo vysoké škole, prokázanou finanční potřebu a německé občanství.

Musí také poskytnout krátké prohlášení / prokázat, proč byl vybrán jejich konkrétní studijní kurz.

Harvard univerzitní domorodý americký program (HUNAP) společenství a granty

HUNAP poskytuje podporu studentům Harvardu, aby prováděli výzkum v otázkách domorodých Američanů a domorodých obyvatel, pro profesní rozvoj a pro účast na konferenci.

Zde je celé video vysvětlující, jak získat stipendia Harvard v roce 2021. Sledujte a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu Youtube, kde získáte další informace o dalších videích o stipendiích.

DOPORUČUJEME

Napsat komentář
Mohlo by se vám také líbit